Blokpunten

Wat is Teleblok?

 

De examenperiode loopt niet voor iedereen op rolletjes. Voor sommige jongeren is ze een lachertje, voor andere absoluut geen pretje.

Wanneer de examenperiode nadert en de stress bij hogeschool- en universiteitsstudenten flink oploopt, kan blokkend Vlaanderen gehoor vinden bij Teleblok, de anonieme en gratis hulplijn van CM. Studenten die het even niet meer zien zitten, kunnen bij Teleblok hun hart luchten. Ook bezorgde ouders, leerkrachten, vrienden en partners kunnen een beroep doen op Teleblok.

Tijdens de examenperiodes van januari en juni is Teleblok elke dag tussen 18 en 23 uur bereikbaar via chat op www.teleblok.be

Meer info? Teleblok@cm.be of bij Griet Speeckaert op het nummer 02 246 48 78 (tijdens de kantooruren).

Ons uitgangspunt

De hoge waardering van studeren, brengt voor studenten en hun omgeving een grote druk en hoge verwachtingen mee. Studeren in het hoger onderwijs betekent de start van een nieuwe levensfase, een onderwijsmodel dat sterk verschilt van dat in het middelbaar onderwijs, een nieuwe context waar de vraag tot zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en motivatie vanuit zichzelf sterk aanwezig is.

Het is belangrijk dat studenten over voldoende sociale steun kunnen beschikken. Deze steun is niet altijd voorhanden.

Studeren is immers op veel momenten een individuele bezigheid.

De samenleving ziet studeren vooral als iets wat exclusief gericht is op de toekomstkansen, het geluk en de latere arbeidsvreugde van het individu. Het is dus een kans die benut moét worden.

De omgeving van studenten heeft niet altijd oog voor de moeilijkheidsgraad van studeren of voor het feit dat studeren bijzonder hard werken is. Studenten worden steeds meer geconfronteerd met expliciete eisen op vlak van leren leren, studievaardigheden, studiemethode en planning.

Bij nader inzien hebben velen er belang bij hoe het iemand in de studie vergaat: ouders, broers, zussen, grootouders, buren, vrienden, partner, school (onderwijsinstelling) … Studenten zijn niet alleen student; ze nemen vele maatschappelijke posities in. Deze veelheid van posities dreigt echter aan het oog onttrokken te worden wanneer de studie, de voorbereiding en het afleggen van examens, het maken van papers en verhandelingen in beeld komt.

Het is niet altijd een pretje om in een context van betrokkenen eventuele moeilijkheden bij het studeren ter sprake te brengen. Alleen al het feit dat iemand studeert in een richting waarmee de meesten in zijn of haar omgeving minder affiniteit hebben, kan het gesprek hinderen. De kans dat de eigen omgeving van de student in zijn of haar aanvoelen onvoldoende sociale steun biedt is dan ook reëel.

Wanneer studenten vast raken en weinig steun en gehoor vinden in hun dagelijkse leefomgeving, opent laagdrempelige hulpverlening een mogelijke weg naar bespreekbaarheid. Ook de beschikbaarheid van een gesprekspartner buiten de eigen directe omgeving en het bespreekbaar maken van examen (-stress) kan preventief werken.

Missie

Teleblok onderschrijft het grote belang van sociale steun voor al wie met studeren bezig is. Teleblok draagt daarom zorg voor studenten door hen aan te spreken en een aanspreekpunt te zijn voor hun bekommernissen.

In het bijzonder wil Teleblok beschikbaar zijn voor studenten die kampen met studeerproblemen, al of niet in combinatie met psychische belasting, in de periodes dat effectieve prestaties en resultaten verwacht worden. Teleblok draagt tegelijk zorg voor diegenen in de omgeving van studenten, die op hen betrokken zijn.

Visie

Teleblok engageert vrijwilligers, die gevoelig zijn voor actieve participatie in een gezond sociaal weefsel, om zorg te besteden aan studerenden en hun omgeving. Deze zorg realiseert Teleblok via een vlotte en laagdrempelige bereikbaarheid, anoniem en gratis, tijdens de examenperiodes. De dienstverlening van Teleblok is gericht op luisteren en ondersteunen.

De vrijwilligers zijn competent in een luisterende aanwezigheid en in een algemeen ondersteunende vaardigheid ten aanzien van de kerninhouden waarvoor studenten en hun omgeving op Teleblok een beroep doen. Teleblok verwacht hiervoor van vrijwilligers geen specialistische deskundigheid.

Teleblok treedt oproepers tegemoet met respect, openheid, vertrouwen, empathie, luisterbereidheid en bescheidenheid. Teleblok richt zich op Nederlandssprekende studenten en op betrokken personen in hun omgeving.

Facebook mobile

LIVE-Chat gesloten

 

De Teleblok-chat is in de blok- en examenperiode van mei/juni opnieuw dagelijks bereikbaar.

 

Heb je toch dringend nood aan een gesprek?  Klik hier