Blokpunten

Uitstellen

Uitstelgedrag?

Heb je het soms moeilijk om jezelf te motiveren om een taak ,test of examen (bv. van een bepaald vak) voor te bereiden? Of werk jij liefst zo kort mogelijk tegen deadlines? Een vervelende gewoonte die we moeilijk kunnen bijsturen, maar die we niet meteen onder de noemer uitstelgedrag plaatsen.

Stel je dingen uit omdat je bang bent voor mislukkingen? Verkies je onbenulligheden boven belangrijkere zaken?
Uitstelgedrag is het voor je uitschuiven van taken waarvan je weet dat je ze zou moeten doen (Steel, P. (2012)). Je maakt de denkfout ‘ik kan het toch nooit goed genoeg doen, dus dan doe ik liever niets’. Je vermijdt liever de situatie waarin je op basis van je prestaties geëvalueerd wordt. Je koppelt ‘wie je bent’ aan jouw prestaties. Uitstellers worden vaak ten onrechte door hun omgeving gezien als lui en ongemotiveerd.

 
Publicatiedatum: mei 2014

Facebook mobile

LIVE-Chat gesloten

 

De Teleblok-chat is in de blok- en examenperiode van mei/juni opnieuw dagelijks bereikbaar.

 

Heb je toch dringend nood aan een gesprek?  Klik hier