Blokpunten

Studiemethode

Wat moet ik doen om de leerstof te ‘controleren’?

Als je de leerstof voldoende hebt ingeprent, controleer je of je ze nu ook effectief beheerst. In deze stap reconstrueer je de leerstof zoals jij ze kent en ga je achteraf na of datgene wat jij reproduceert ook klopt met de cursus. Controleren is dus niet herbekijken wat je al kende, maar op eigen houtje voortbrengen wat je eerder ingeprent hebt. Dat kan bijvoorbeeld door oefeningen te hermaken, samenvattingen te herschrijven ... of met andere studenten te praten over de leerstof.

Facebook mobile

LIVE-Chat gesloten

 

De Teleblok-chat is dagelijks bereikbaar van donderdag 4 januari tot en met donderdag 25 januari tussen 18u en 23u.

 

Heb je toch dringend nood aan een gesprek?  Klik hier