Blokpunten

Sociaal studeren

Sociaal zijn tijdens de examens? Het kan!

Ook tijdens je examens doet het deugd om van op afstand contact te houden met anderen.  Bijvoorbeeld via een telefoontje, sms’je, Facebook …  Maar net zoals bij vele andere zaken geldt ook hier de gulden regel: geniet, maar met mate.

De mogelijkheid om continu in contact te staan en te communiceren met anderen zorgt er voor dat je op elke plaats en op elk moment wel iets kunt bijleren of te weten kunt komen.  Sociale media stellen je bijvoorbeeld in staat om in real-time aan anderen te laten weten hoe het met je gaat,  maar zijn tegelijkertijd ook een bedreiging omdat ze je afleiden. Studeren met een smartphone naast je cursus is dus niet echt handig.

Bovendien kan het ook jouw zelfvertrouwen ondermijnen  wanneer je bijvoorbeeld merkt dat je medestudenten al veel meer gedaan hebben dan jij. Het mag dan wel leuk zijn via Facebook of Twitter te kunnen volgen hoe het studeren bij de anderen vordert, maar laat je er niet door opjagen. Vertrouw ook niet blindelings de antwoorden op studievragen in Facebookgroepen en wees je er ook zelf van bewust dat uitspraken die jij doet ook voor stress bij anderen kunnen zorgen.     

Kun je de verleiding niet weerstaan en leid je PC, smartphone … je af van je studies? Dan wordt het tijd om in te grijpen. Misschien kun je onderstaande tips eens proberen:

  • Beperk je “afleider” in tijd en beschouw het als een beloning. Zeg bijvoorbeeld tegen jezelf dat je na een uur intensief studeren (max.) een kwartiertje je Facebook checkt.
  • Zorg er voor dat je niet gestoord kunt worden  tijdens het blokken. Schakel je geluid (of het toestel) uit en leg het toestel op een plaats waar je er niet meteen aankunt.
  • Deel je blokschema (online) met anderen en vraag hen eventueel om samen pauze te nemen. Zo weten anderen ook wanneer je niet gestoord wilt te worden.

Ouders

Tijdens de blokperiode is het altijd leuk als je ouders je zo goed mogelijk willen begeleiden. Helaas komen de (goede) intenties van je ouders niet altijd overeen met dat wat jij van hen verwacht.

Heb jij moeilijkheden met je ouders omdat ze bijvoorbeeld te hoge eisen stellen? Of heb je het gevoel dat je ouders meer stress hebben dan jijzelf  en praten ze over niets anders meer dan jouw examens? Probeer hen duidelijk te maken dat hun houding jouw kansen op succes niet verhogen, maar eerder ondermijnen. Vaak gaat het om stomme misverstanden die door een goed gesprek  uitgeklaard kunnen worden. Spreek met hen af hoe ze je kunnen helpen en motiveren en wat jij kunt doen om hen te betrekken bij je studies. 

Ligt de materie te gevoelig en lukt het niet om hierover een gesprek te voeren? Praat er dan eerst met iemand anders over.  Vaak krijg je hierdoor nieuwe inzichten. Heb je in je dagelijkse omgeving zo geen persoon, dan kun je tijdens de examenperiode terecht bij Teleblok.

Vrienden

Tijdens de blok- en examenperiode draait je hele leven even rond studeren. Maar dat wil niet zeggen dat er geen tijd meer mag zijn voor andere dingen. Integendeel. Ontspanning tijdens het studeren is noodzakelijk  om je examens succesvol door te komen. Afspreken met vrienden kan je aandacht even afleiden van je studies. Het uitkijken naar deze momenten kan zelfs een goede stimulans zijn om door te werken. Doe wel iets waarvan je écht ontspant en praat niet de hele tijd over elkaars studies.

Zet afspraken met je vrienden duidelijk afgebakend in je planning en probeer je te houden aan de tijd  die je er voor vrijmaakte. Merk je dat je in tijdnood raakt bij het blokken, kort dan je pauze een beetje in. Het volledig skippen van pauzes is zeker geen aanrader want je concentratie zal er niet op verbeteren. Het is net de bedoeling om tijdens pauzes energie op te doen om nadien met volle moed er terug aan te kunnen beginnen.

Facebook mobile

LIVE-Chat gesloten

 

De Teleblok-chat is in de blok- en examenperiode van mei/juni opnieuw dagelijks bereikbaar.

 

Heb je toch dringend nood aan een gesprek?  Klik hier