Blokpunten

Faalangst

Wat is faalangst?

Heb je tijdens de examens of het academiejaar soms schrik om te falen? Geen nood, veel studenten hebben dat gevoel. Het is normaal dat je meer spanning voelt wanneer er van je verwacht wordt dat je goed presteert. Maar je moet op een goede manier leren omgaan met beoordeeld worden en leren aanvaarden dat je niet in alles goed kunt zijn.

We spreken pas van faalangst wanneer je jouw kans op goed presteren heel laag inschat. Zo vergroot je angst waardoor het vaak een negatieve invloed heeft op je prestatie.

Je kunt ook buiten examenperiodes last hebben van faalangst. Zo kun je angst hebben voor:

  • cognitieve taken: je vreest dat je de leerstof onvoldoende zult kunnen reproduceren en dat je docent of je ouders je daardoor negatief zullen beoordelen;
  • sociale taken: je hebt het gevoel te blokkeren bij sociale interactie. Je kent de leerstof wel, maar hebt schrik om je leerstof mondeling te verwoorden, bijvoorbeeld bij een mondeling examen of een spreekbeurt;
  • motorische taken: je bent bang om fouten te maken in het fysieke handelen, bijvoorbeeld bij sportwedstrijden of het maken van een tekening.

Heel vaak komen combinaties van deze vormen voor. Zo kun je tijdens een mondeling examen schrik hebben dat je de leerstof onvoldoende kent (cognitieve angst), maar kan deze angst verergeren omdat je bang bent dat je resultaat je relatie met jouw docent of het beeld dat de docent van jou heeft, zal beïnvloeden (sociale angst).

Faalangst in cijfers

Uit een onderzoek in 2012 van V. Vancauwenbergh van Thomas More i.s.m. FARESA, psychologisch centrum, bleek dat 20 % van de eerstejaars verpleegkunde faalangst heeft.  Ook Teleblok komt regelmatig in contact met faalangstige oproepers. Teleblok verwerkt jaarlijks 600 oproepen. 60 % van de oproepen gaat over psychologische problematieken, waarvan we bij 25 % kunnen spreken van faalangst.

 
Publicatiedatum: mei 2014

Facebook mobile

LIVE-Chat gesloten

 

De Teleblok-chat is in de blok- en examenperiode van mei/juni opnieuw dagelijks bereikbaar.

 

Heb je toch dringend nood aan een gesprek?  Klik hier