Blokpunten

Faalangst

Faalangst heeft verschillende oorzaken

  • Persoonlijke factoren: faalangst hangt nauw samen met je zelfbeeld en zelfvertrouwen. Als je voldoende zelfvertrouwen hebt, zul je de oorzaak van het falen sneller correct inschatten. Heb je weinig zelfvertrouwen, dan wijt je mislukkingen gemakkelijk aan jezelf. Dat heeft dan weer een extra negatieve invloed op je zelfvertrouwen.  

  • Sociale factoren: je leert niet alleen uit je ervaringen, maar ook door het gedrag van anderen te observeren. Kinderen kijken bijvoorbeeld erg op naar hun ouders en nemen hun gedrag  over omdat ze denken dat dit het ‘juiste’ gedrag is. Als ouders angstig gedrag vertonen in stressvolle situaties kan dit dus ook bij het kind leiden tot angst in gelijkaardige situaties.

  • Maatschappelijke factoren: in onze maatschappij zijn prestaties belangrijk. En daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Examens zijn een manier om bepaalde kennis en vaardigheden te toetsen. Wie fouten maakt, behaalt een lager cijfer en dat verhoogt de druk. Lage cijfers lijken geen optie, en dat terwijl een leerproces juist bestaat uit vallen en opstaan.

 Om te leren omgaan met faalangst is het essentieel om te zoeken naar de oorzaken van jouw faalangst. Wanneer je de oorzaken kent, kun je je  faalangst beter aanpakken.

 
Publicatiedatum: mei 2014

Facebook mobile

LIVE-Chat gesloten

 

De Teleblok-chat is in de blok- en examenperiode van mei/juni opnieuw dagelijks bereikbaar.

 

Heb je toch dringend nood aan een gesprek?  Klik hier